Info@satha-energy.com

تولید کننده باسداکت های فشار متوسط و فشار ضعیف در ایران

خدمات

آموزش

ساتها انرژی همیشه بر کیفیت و دانش فنی در محصولات خود اصرار دارد.

آموزش وظیفه ما است و ما دانش خود را با مشتریان به اشتراک می گذاریم. 

ما آموزش های زیر را ارائه می دهیم:

  • تخلیه و نگهداری باسداکت
  • نصب باسداکت
  • تست و راه اندازی باسداکت

اندازه گیری در سایت

برای جلوگیری از عدم تطابق در مقادیر ، پس از انعقاد قرارداد و درخواست  اندازه‌گیری در سایت پروژه بخشی از خدمات ما به مشتریان است. برای اطمینان از اینکه شرایط سایت و مسیریابی در مرحله مناقصه مناسب و ایمن است .

نقشه ساخت و ازبیلت

پس از اندازه‌گیری در سایت و تأیید شرایط سایت ، نقشه‌های مسیریابی باسداکت ، ابعاد دقیق و نقشه‌های ایزومتریک به عنوان نقشه‌های ساخت برای تأیید و تولید برای مشتری ارسال می گردد . پس از اتمام و نصب باسداکت ، نقشه‌های ساخت به عنوان مدارک ازبیلت به مشتری ارائه می‌شود تا به عنوان بخشی از کتابچه راهنمای تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده استفاده شود. 

بازرسی و نظارت سایت

پس از انعقاد قرارداد و درخواست ، تیم بازرسی و نظارت به نظارت بر نصب ، تست و راه اندازی باسداکت سایت می روند. این اطمینان حاصل می شود که تمام فرآیندهای نصب و تست به درستی انجام شده تا از حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری و همچنین گارانتی محصول فعال شود. 
بررسی نهایی پس از نصب و قبل از تزریق برق به باسداکت انجام می شود.

مشاوره طراحی و مهندسی

پس از  انعقاد قرارداد و درخواست ، ما خدمات طراحی مسیریابی و محاسبات مهندسی باسداکت را ارائه خواهیم کرد.
افت ولتاژ، افزایش دما، اتصال کوتاه و …
این موارد عایت تمام جنبه‌های فنی قبل از شروع پروژه تضمین می‌کند.

تعمیرات مرتبط با باسداکت

چالش برانگیزترین بخش سیستم باسداکت، اصلاح یا تعمیرات باسداکت است.
ما قادر به ارائه خدمات تغییرات، تعمیرات و بهبود باسداکت موجود هستیم.